[ MOJE SLUŽBY – Terapie, koučování, lektorování ]

Věci, které potřebujeme, nakupujeme. Do služeb, které nás rozvíjí, investujeme.

Zastávám názor, že není důležité jak jednotlivé služby nazveme, ale co vám přinesou. Můžeme se setkat v rámci terapie Somatic experiencig, koučování, arteterapie a seminářů.

Vždy společně najdeme cestu …

Při své práci zaměřuji na propojení těla a hlavy. Mám zkušenosti s podporou desítek žen i mužů v tom, aby opravdu naplnili svůj potenciál. Pracuji formou osobních ale i skupinových sezení na přednáškách, praktických workshopech, masážích nebo terapiích.

Ve své práci využívám principy somatického prožívání, jemnou práci s tělem, doteky, koučink a arteterapii. Můžete se se mnou setkat při workshopech na různých místech.
Vždy s Vámi najdu cestu přesně za Vaším specifickým snem.