[ Terapie ]

Trauma terapie

Při práci s klientem vycházím z předpokladu, že naše tělo i nervový systém mají velikou schopnost samoléčení a pokud k tomu dostanou správné impulzy a podmínky, jsou schopny napravit nedokončené obranné reakce a energii traumatu ze systému postupně zcela uvolnit. Terapeut při práci s klientem postupně obnovuje zdravou seberegulaci nervového systému a navrací člověku  pocit bezpečí, uvolnění, celistvosti, radosti a smyslu života, o něž přišel.

Pracuji jak s dospělými, tak s dětmi. Pro dospělé je příjemným odpočinkem, pro děti hrou. terapie, trauma, terapie, trauma, terapie, pomoc, terapie, terapie, úzkost, psychické problémy, únava, únava, terapie, trauma, terapie, trauma, psychické vyčerpání, psychické vyčerpání, trauma

Trauma terapie pomáhá při:

– únavě, poruchách spánku, dlouhodobém vyčerpání a hledání síly a radosti k vlastnímu životu, pocitu bezdůvodného vyčerpání

– pocitech úzkosti, strachu, depresi

častých bolestech hlavy trauma, pomoc, terapie, trauma,trauma, pomoc, terapie, trauma

– po vyčerpávajících událostech: nemoc, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby. U dětí stres ve škole (šikana, přílišné nároky)

– poporodních traumatech, potratech, při neplodnosti a u traumat souvisejících s umělým oplodněním

– všech poúrazových a pooperačních stavech (traumatech – nepříjemných pocitech)

nadměrném stresu (když se chcete naučit lépe zacházet se stresem a zvládat ho)

– syndromu vyhoření, chronické únavě a nespavosti  trauma, pomoc,psychické potíže, terapie, trauma

nespokojenosti, mrzutosti, změnách chování, které jsou zdánlivě bez příčiny

– práci se šoky z těžkých autonehod, násilnými činy trauma, pomoc, terapie, trauma,trauma

chronických bolestech a onemocněních psychosomatického původu (migrény, astma, fibromyalgie, …)

– hyperaktivitě, ADHD, OCD, Tourettově syndromu

– Jakékoliv očekávané změně nebo zátěži (U dospělých změna zaměstnání. Pro dítě narození sourozence, nástup do školky, školy, stěhování. )

traumatech způsobených přírodními katastrofami, násilnými činy, válečnými konflikty, těžkými autonehodami a dalšími život ohrožujícími situacemi

– posttraumatickém stresu a posttraumatické stresové poruše

– jako příprava klienta na lékařské zákroky trauma, pomoc, terapie, trauma,trauma, pomoc, terapie, trauma, trauma, pomoc, terapie, trauma,trauma, pomoc, terapie, trauma, terapie, terapie, 

Nebojte se přijít „bez důvodu“, pokud máte pocit, že by vám to prospělo.  

trauma, pomoc, terapie, trauma,trauma, pomoc, terapie, trauma, trauma, pomoc, terapie, trauma,trauma, pomoc, terapie, trauma, terapie, terapie, 

Jak terapie probíhá

Celé sezení trvá cca. 60 – 75 min. Pracuji vždy tempem klientova nervového systému a těla. Sezení obvykle probíhá formou „pohovoru“ v příjemném a bezpečném prostředí. Podle aktuálního stavu a potřeb klienta volím příslušné techniky. terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, 

Cena

2000 Kč (60-75min) – pro dlouhodobé setkávání

2500Kč při jednorázovém setkání

2500Kč integrální práce

Prosím, vemte na vědomí, že za sezení omluvené či zrušené později než 24 hodin předem se účtuje plná sazba.

terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, terapie, somatic experiencing, trauma, strach, bolest, trauma

CHCI SE OBJEDNAT