[ Vzdělání ]

Co mě v životě nejvíce posunulo:

 

PVŠPS – sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Somatic Experiencing (ve výcviku) – Itta Wiedenmann, Německo, spolupracovnice P. Levina

Somatic Experiencing (R) – Intro – Giselle Genillard, Velká Británie

Disociace (SE postgraduál) – Itta Wiedenmann, Německo

Práce s traumatem a krizová intervence – Ivonne Lucká a PhDr. Zora Dušková

Základní krizová intervence – Ivonne Lucká a PhDr. Zora Dušková

 

Akreditovaný profesionální coach – akreditace MŠMT

Family coaching – akreditace MŠMT

NLP practioner – akreditace MŠMT

 

Cyklus arteterapeutických seminářů – Zdeňka Rusnoková

Kreativita v terapii – Bradford Keeney, Ph.D. a Hillary Keeney Ph.D (USA)

Práce s mandalou v terapii -Mgr. Zuzana Řezáčová Lukášková

Acrojoga

Probuzené ženství – Sunder Komala (Brazílie)

16 dovedností pro šťastný vztah  – Jan a Kateřina Komedovi